NMF Groningen jubileumsymposium

Op vrijdag 20 september 2013 was er een workshop energie transitie ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Natuur en Milieu Federatie Groningen. Tijdens deze workshop werd er een inleiding gegeven door Mart Drissen, voorzitter van onze Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën. Hieronder een korte weergave van de inleiding.

Dank voor de uitnodiging en dank voor de gelegenheid om eens uit de doeken te doen wat burgers die een coöperatie beginnen nu beweegt.

Allereerst wil ik graag reageren op wat Boot (Planbureau voor de leefomgeving) en Van der Velde (NMF), zojuist zeiden over de totstandkoming van het energieakkoord.

De effecten van het energieakkoord op de bereidheid en het enthousiasme van burgers om aan de slag te gaan met de energietransitie zijn niet om over naar huis te schrijven.

Waar we tot nu toe te maken hadden met het jojo beleid van “subsidiepotje vol, -potje leeg” krijgen we het nu via een omweg terug omdat Den Haag de hand op de knip heeft via het postcoderoos beleid. De afbakening is zo beperkt dat je ongeveer per straat een zonnecentrale of anderszins moet inrichten wil je in aanmerking komen voor de fiscale voordelen die daaraan zitten. Er zal behalve voor je eigen dak nog steeds geen sprake zijn van salderingsmogelijkheden.

Geen mogelijkheden om, na overleg met de lokale overheid, netjes ruimtelijk ingepast, als burgers de decentrale duurzame opwek gestalte te geven. Je vraagt je af wat wil deze regering nu eigenlijk? Wil ze een echte transitie, gedragen door een enthousiaste samenleving, of is het alleen beleid ingegeven op basis van de mogelijke financiële implicaties? Eigenlijk iets om behoorlijk kwaad van te worden. Je bevordert met dit overheidsbeleid het cowboy en korte termijn graaigedrag in de markt! Daarmee hebben we toch leergeld betaald en betalen dat nu nog in deze crisis!!

We zullen als burgerinitiatief van vrijwilligers nog steeds moeten zoeken naar de loopholes in de regels om echt verder te komen.

Wat een verschil met het beleid in de BRD, waar je tenminste 20 jaar zekerheid krijgt en dus als collectief van burgers een redelijk bescheiden, maar duurzaam rendement op je investering kunt bewerkstelligen én je eigen energie decentraal duurzaam opwekken. Daar wordt langdurig zekerheid geboden en dat zal doorgaan als alle voortekenen niet bedriegen met alle positieve gevolgen voor een snelle transitie van dien.

De CDEV in Zuidoost Groningen is een initiatief dat is voortgekomen uit het besef dat op enkele plekken in onze regio, waaronder de gemeente Veendam, al voldoende duurzame energie decentraal wordt opgewekt voor de behoefte van de eigen bevolking. Die energie kan nu niet lokaal worden ingezet vanwege onder meer regelgeving en moet door de producenten voor een niet rendabele verkoopprijs worden aangeboden op de energiemarkt. De burgers en bedrijven mogen dit vervolgens terugkopen via de grote energiehandelaren/bedrijven, waarvan de forse winsten voornamelijk naar het buitenland verdwijnen.

Kan dat niet anders?

CDEV heeft gekozen voor een aanpak waarbij ze, op basis van het uitgangspunt, welvaart, welzijn en werkgelegenheid voor de eigen regio, zich primair wil richten op de bevordering van decentrale duurzame opwek bij particulieren en bedrijven.

Verder wil ze vanuit een oogpunt van subsidiariteit zo dicht mogelijk bij de burger, maatschappelijke projecten uitvoeren in samenwerking met overheden, scholen etc. die de decentrale duurzame opwek aanpakken. In een verder verschiet kunnen daar ook andere goederen en diensten aan worden toegevoegd.

Voor bedrijven en hun werknemers is onder meer de gedachte van PV privé (naar analogie van de PC-prive acties uit de jaren 70-80 van de vorige eeuw) uitgewerkt in samenwerking met fiscalisten van een groot accountantskantoor.

CDEV wil zich nadrukkelijk niet profileren als energieleverancier omdat, dat naar de mening van het bestuur teveel inspanning en tijd van de vrijwilligers kost. Een energiebedrijf runnen is werk voor professionals en niet voor vrijwilligers in een burgerinitiatief. De keuze in de markt van bedrijven die dit in samenwerking met regionale of lokale coöperaties willen doen is voldoende gewaarborgd. Een coöperatie groeit daardoor wellicht wat minder snel in financiële slagkracht, maar wel zo duurzaam en zonder de marktrisico’s. Daarnaast biedt CDEV-partner, Eneco (100% Nederlands en duurzaam) steun waar nodig bij het opstarten van projecten waarvoor de coöperatie nog onvoldoende power heeft.

CDEV ziet de noodzaak van samenwerking in de provincie en zal zich daarom aansluiten bij de Groningse energiekoepel, waarbij ze vooralsnog geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om energie af te nemen via het energiebedrijf NLD, dat de koepel in samenwerking met de Friezen en Drenten heeft opgericht.

NMF Groningen jubileumsymposium, 20 sept. 2013

Gerelateerde berichten

Er kunnen geen reacties worden geplaatst.